Korespondencyjna ,,MAŁA LIGA PŁYWACKA KOSAKOWO”

Mała Liga Pływacka Kosakowo plakat 2023

W ,,Małej Lidze Pływackiej Kosakowo” mogą uczestniczyć uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych w rocznikach:

 1. Pierwsza grupa wiekowa.
  • 2014 i młodsi, dystans (25 m st. dowolnym,25 m st. grzbietowym) można korzystać z przyborów pływackich typu deska , makaron, rękawki.
 2. Druga grupa wiekowa.
  • 2013, dystans (25 m st. dowolnym, 25 m st. grzbietowym, 25 m st. klasycznym).
 3. Trzecia grupa wiekowa.
  • 2012, dystans (25 m st. dowolnym, 25 m st. grzbietowym, 25 m st. klasycznym, 25 m st. motylkowym).
 4. Czwarta grupa wiekowa.
  • 2011 i starsi, dystans (50 m st. dowolnym, 50 m st. grzbietowym, 50 m st. klasycznym, 25 m st. motylkowym).
 • Uczestnicy rywalizować będą w czterech grupach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców.
 • Każdy uczestnik w danej grupie wiekowej, może startować w dowolnie wybranych przez siebie konkurencjach.
 • Uczestników do udziału w ,,Małej Lidze Pływackiej Kosakowo” mogą zgłaszać: szkoły, kluby, rodzice, szkółki pływackie, opiekunowie prawni.
 • Przesyłanie wyników do organizatora odbywa się korespondencyjnie za pomocą:
  e-maila na adres: kontakt@mukskosakowo.pl lub kontakt@pozpn.pl,
  telefonicznie: Konrad Nowak tel.696 307 366, lub Jan Szymczuk tel. 500 183 643.
 • Pomiar czasu może dokonać rodzic będąc z dzieckiem na pływalni, uzyskany wynik przesyła na wyżej podany kontakt, podając: Imię i nazwisko, rok urodzenia uzyskany czas, nazwę szkoły lub klubu. Natomiast w szkole uczeń zgłasza do nauczyciela wychowania fizycznego chęć udziału w Małej Lidze Pływackiej. Nauczyciel prowadząc lekcje na pływalni przeprowadza pomiar czasu na dystansie wybranym przez ucznia. Zapisany czas, nauczyciel przekazuje do organizatora, drogą elektroniczną na adres podany powyżej.
 • W każdej konkurencji za miejsca 1-3 dziewczęta i chłopcy otrzymają dyplomy oraz nagrody niespodzianki. Puchar otrzyma drużyny (szkoła, klub itp.) która wystawi największą liczbę zawodników.

Zadanie dofinansowano z Grantów Gminy Kosakowo.
Obiekty sportowe udostępnia Kosakowo Sport sp. z o.o.

Regulamin ligi: